Przeskocz do treści

O Bibliotece

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OLSZEWIE-BORKACH

W 1954 roku rozpoczęła działalność Gromadzka Rada Narodowa w Nowej Wsi Zachodniej. 29 sierpnia 1957 roku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej powołało do życia Gromadzką Bibliotekę w Nowej Wsi Zachodniej. Biblioteka Posiadała 11 punktów bibliotecznych mieszczących się w prywatnych budynkach w okolicznych wioskach. 1 marca 1965 r. na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszewie-Borkach zaczęła funkcjonować Gromadzka Biblioteka w Nożewie, która miała pod opieką 5 punktów bibliotecznych.

1 grudnia 1972 r. kolejna reforma administracyjna przyczyniła się do powstania Gminy Olszewo-Borki. Wówczas przeniesiono bibliotekę z Nożewa do Olszewa-Borek. Stała się ona Gminną Biblioteką Publiczną w Olszewie-Borkach. Po reformie zmienił się status Gromadzkiej Biblioteki w Nowej Wsi Zachodniej. Stała się ona Filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach. Wszystkie punkty biblioteczne zostały zlikwidowane.

W 1981 utworzono kolejną filię biblioteki gminnej. Filia Biblioteczna w Rżańcu działała do końca roku 2011.

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach sześciokrotnie zmieniała lokalizację, a w roku 2008 wprowadziła się do budynku po dawnym Ośrodku Zdrowia przy ulicy Władysława Broniewskiego 19. Budynek został przebudowany i wyremontowany w latach 2016 - 2017. Filia Biblioteczna znalazła lokalizację w budynku Gimnazjum w Nowej Wsi.

W roku 2018 na terenie gminy Olszewo-Borki działały dwie placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach i Filia Biblioteczna w Nowej Wsi.

Biblioteki posiadają księgozbiór liczący 30 498 woluminów, udostępniają czytelnikom 11 komputerów, oferują dostęp do Internetu oraz prowadzą punkt usług kserograficznych. Organizują imprezy kulturalne o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Współpracują w tym zakresie z instytucjami z terenu gminy, powiatu, organizacjami pozarządowymi i pasjonatami.

Działalność kulturalno-oświatowa bibliotek publicznych gminy Olszewo-Borki

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwinie, organizuje warsztaty dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych na czas ferii zimowych tzw. FERIE Z BIBLIOTEKĄ I PORADNIĄ. W programie dzieciom zaproponowano: zabawy słowne, logiczne, muzyczne, plastyczne czy gry dydaktyczne.
 • Rocznie Biblioteka organizuje 8 konkursów:
 • Eliminacje gminne do Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” dla szkół podstawowych.
 • Eliminacje gminne do Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” dla gimnazjów. Podobnie jak powyżej, konkurs organizujemy po raz 15-ty.
 • „Palma Wielkanocna” – Konkurs organizujemy od czterech lat w  okresie przed świętami wielkanocnymi. Palmy kurpiowskie zgłaszały do konkursu dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Olszewo-Borki. Wszystkie prace konkursowe oceniała komisja złożona z 2 pracowników z Działu Etnografii Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz przedstawiciel twórców ludowych z terenu gminy Olszewo-Borki. Prace były wystawiane w siedzibie GBP w Olszewie-Borkach a wystawy trwały przez tydzień każda.
 • Biblioteka od lat współpracuje na rzecz popularyzacji czytelnictwa z Przedszkolem Samorządowym w Olszewie-Borkach. Razem zorganizowaliśmy już sześć edycji Międzyprzedszkolnego Przeglądu Gadek, Inscenizacji i Wierszy Kurpiowskich „Mali Ambasadorowie Gwary Kurpiowskiej” w którym brali udział dzieci z przedszkoli z terenu gminy i miasta Ostrołęki.
 • We współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwinie organizujemy Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortofrajda” dla uczniów klas IV-VI dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu ostrołęckiego.
 • Powiatowy Konkurs Historyczny "W Drodze Do Niepodległej" dla szkół podstawowych i gimnazjów organizujemy od dwóch lat.
 • Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd Gminy i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach wspólnie organizowali Przegląd Pieśni Patriotycznej "W Drodze Do Niepodległej", do którego przystąpiły dzieci z terenu powiatu ostrołęckiego i Ostrołęki.
 • Wspólnie z Urzędem Gminy w Olszewie-Borkach organizowaliśmy Konkurs na Ozdobę Choinkową lub na Szopkę Bożonarodzeniową dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. Indywidualne i grupowe prace konkursowe oceniała komisja złożona z przedstawicieli jednostek organizacyjnych nie związanych z organizacją konkursu oraz twórcy ludowi z terenu gminy Olszewo-Borki. Prace wystawiano w GBP. Prze blisko 2 tygodnie mogli je oglądać odwiedzający. W tym samym czasie trwał konkurs publiczności. Głosowanie odbyło się online na profilu facebookowym Urzędu Gminy. Głosy sumowano i typowano zwycięzcę, który otrzymywał Nagrodę Publiczności.
 • 2 wystawy prac konkursowych: PALMA WIELKANOCNA i OZDOBA CHOINKOWA/SZOPKA BOŻONARODZENIOWA.
 • Od sześciu lat bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Każdego roku, w pierwszą sobotę września wybraną lekturę czytali m. in. samorządowcy, nauczyciele, bibliotekarze, czytelnicy, uczniowie.
 • Wspólnie z Urzędem Gminy w Olszewie-Borkach organizujemy Dożynki Gminno-Parafialne tj. konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy
 • We współpracy z przedszkolem samorządowym wydaliśmy książeczkę dla dzieci "Przygody Kolczatka Kubusia". Bohaterami książeczki są jeżyk, przedszkolaki, osoby pracujące w bibliotece i przedszkolu. Akcja rozgrywa się w budynkach tych instytucji i na terenach je okalających. Ilustracje do tekstów wykonały dzieci.
Skip to content