Przeskocz do treści

Powiatowy Konkurs Ortograficzny ORTOFRAJDA

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie  Ortograficznym ORTOFRAJDA 2019 uczniów klas IV - VII szkół podstawowych z terenu powiatu ostrołęckiego. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach, ul. Broniewskiego 17.

1. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach, ul. Broniewskiego 17 dla dwóch grup uczestników:
· 10.00 - 11.00 dla uczniów klas IV-V
· 11.15 - 12.15 dla uczniów klas VI-VII
2. Uczestników należy zgłosić do 19 kwietnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszewie-Borkach lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez uczestnika poprawnie wypełnionych: oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i karty zgłoszenia.
4. Konkurs przebiega dwuetapowo:
- I cz. – tekst z lukami
- 2 cz. – pisanie ze słuchu
5. Liczba uczestników – każda klasa  może zgłosić dwóch uczniów.
6. Szkoła zgłaszająca uczestników do konkursu zapewnia dojazd. Grupie uczniów oczekujących na konkurs organizatorzy zapewniają lokal.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.
8. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do 8 maja 2019 r., informacja na stronie www.olszewo-borki.pl.
9. Informacji o konkursie udziela p. Elżbieta Nakielska tel. 29 761 32 22 oraz p. Beata Laskowska tel. 505 100 043.

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszeniowa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Skip to content